Jausminių Energijų Aprašymai

Pristatau naują brošiūrą (kol kas tik rusų kalba) – Моральные Качества Подробней. Ypač įdomi antro skyriaus medžiaga (Двоякое Единение Энергий), kur kiekvienai moralinei savybei pateikiama “genezinė” schema su “raktiniais” klausimais ir  trumpais mokomosios medžiagos aprašymais.

Tai tik pradžia – tikiuosi, kad toliau turtindami ir gilindami šią medžiagą sudarysim gerą mokymo programą!

Primenu, kad Mokymo Programos kūrimo steigiamajam suvažiavime nutarėm pradėt darbą nuo jausminių energijų ir moralinių savybių aprašymų, nes būtent tai ir apspredžia žmogaus “laimingumą”. Susipažint su pradine medžiaga galima čia:

PlakataiSielos Struktūra, Moralinės Savybės

FilmukaiJausmų Balansavimas

Aprašymaikiekvienai energijai rusų kalba – patartina iš pradžių susipažint su visų energijų aprašymais, kad susidaryt bendrą vaizdą ir “pagaut” kiekvienos energijos esmę arba “širdį” (nes dažnai skirtingus jausmus lengva supainiot)

Užduotis – rusiškus aprašymus išsiverst į lietuvių k. ir papildyt tokiu būdu, kad juos lengvai suprastų ir maži vaikai

Svarbu – berniukai ir mergaitės kiekvieną energiją priima truputį skirtingai (susitikimo metu apie tai nešnekėjom)! Pvz. aprašyme Уверенность pateikiami skirtingi pavyzdžiai vyrams ir moterims. Kitų energijų aprašymuose tuos skirtumus gal kiek sunkiau įžvelgt, bet šitai mums ir reikia pataisyt.

Dar daugiau – kiekviena pamokėlė turi piešt Išsvajotos Puselės vaizdinį – kokias savybes turės mano būsomoji žmona arba vyras? Kokias savybes turėsiu aš pats (ateityj), kad būčiau verta(s) tokios puselės? Šie klausimai turi būt centriniai bet kurioje pamokėlėje – tada jie skatins vaikus svajonėse kurti laimingą ateitį ir jau dabar formuoti tam būtiną charakterį. Juk kad gautum į žmonas princesę, pats turi tapt princu (ir atvirkščiai) :-))

Pavyzdžiui – Priėmimo (3.11(b)) ir Atleidimo (3.11(a)) energijos (Приятие и Отпускание). Pradėt galima nuo bendrų bruožų – kai viens kitą priimam, tai nepriekaištaujam, esam kantrūs, viens kitam daug ką atleidžiam. Jei kas nepatinka – parodom asmeninį pavyzdį, kaip norim, kad su mumis elgtųsi. Palaipsniui šitai perauga į Ištikimybę, Atsidavimą, Dosnumą, Kilniaširdiškumą, Tikrą Draugiškumą (šiandien gi retas kuris turi bent vieną Tikrą Draugą…) – tai labai artima daugelio kitų energijų subtiliausioms išraiškoms – Užtikrintumui, Tikrumui, Patikimumui, Nuoširdumui, …

Vyras laukia iš moters, kad jį priims tokį, koks jis yra. Niekad jam nepriešgyniaus ir nevaržys jo laisvės (žr. aprašymą kas yra Tikras Moteriškumas). Atitinkamai, pats pasiruošęs priimt bet kokias “išorines sąlygas” – kad ir kokios sunkios aplinkybės bebūtų, vardan mylimosios jis sukurs rojų.

Moteris laukia iš Vyro sugebėjimo priimt bet kokius gyvenimo sunkumus (žr kas yra Tikras Vyriškumas). Atitinkamai, pati pasiruošus jį priimt “beveik bet kokį”. Jei jis bus silpnas – paguos ir padrąsins, jei laimingas – pasidžiaugs kartu. Anot Eduardo Asadovo, tikra Meilė priims ir atleis viską – išskyrus išdavystę ir patyčias (nes paliečiamas Orumas)

Visa tai pateikiama diskusijų forma, kad vaikai patys ieškotų atsakymų savo širdyse. Mokytojas vaikų atsakymus tik praplečia ir pagilina taikliais gyvenimiškais pavyzdžiais. Tokių “uždegančių pavyzdžių” parinkimas ir yra svarbiausia užduotis – nes būtent jie ir formuoja mūsų idealus!

Toli gražu ne visus gyvenimiškus pavyzdžius skirtingi vaikai priima vienodai, todėl tokių pavyzdžių arsenalas turi būt pakankamai platus (žr apačioj)

Gražiausius pavyzdžius patartina bandyt nupiešti, iškirpti, suklijuoti, suvaidinti – kad kuo giliau įeitų į širdį!

Galimi “uždegantys moteriški” pavyzdžiai:

Gruzinų epiniame romane Didysis Mouravi (Георгий Саакадзе, Великий Моурави) pagrindinio herojaus žmona žinojo, kad jos vyras be galo myli kitą moterį, o ją vedė iš politinių sumetimų. Nežiūrint į tai, pati jį mylėjo taip, kad visus jo karius priėmė, kaip savo vaikus, ir visi jie iš kovų grįždavo gyvi ir sveiki. Atminkim, kad stipriai mylinčių moterų vyrai visad grįžta gyvi ir sveiki, o štai silpnavalių verksnių vyrai žūva arba sužeidžiami…

Anastasija priima Vladimirą Megre tokį, koks yra – išgeriantį, parūkantį, materialiai priklausomą … bet išryškina jo svrabiausias savybes – vyrišką ryžtingumą, sugebėjimą imtis realių veiksmų, priimt bet kokius gyvenimo smūgius, nuoširdumą, atkaklumą, atsidavimą, ištikimybę …

V. Megre pasakojime apie turtingiausią Amerikos žmogų, Pasaulio Banko prezidentą, jaunystėje suviliojusio savo tarnų dukrą – jis merginai “padovanojo” sūnų, kurį ji pati viena augino, o kai po daugelio metų vėl ją prisiminė, ji priėmė jį, kaip ilgai lauktą numylėtinį … mergina priėmė sunkius gyvenimo išbandymus be nusiskundimų ir bambėjimų, su dėkingumu ir šypsena – kaip tikra Šventa Dievaitė (čia vėlgi norisi priminti, kas yra Orumas!)

Pasakoje apie Vasilisą Prekrasnąją žmona gelbėjo vyrą, nežiūrėdama į tai, kad jis pats prisidirbo…

Būna, kad žmona nustoja mylėt vyrą, manydama, kad kiti vyrai geresni… Čia tinka toks pasakojimas. Moteris prašo šventiką išskirt  ją su vyru. Tas ir sako – “gerai, tik pirma iškepk pyragą, o miltus, vandenį ir druską pasiskolink pas kaimynus”. Kol moteris skolinosi visa tai pas kaimynes, turėjo joms papasakoti savo istoriją, o tos iškart jai tiek pripasakojo apie savo vyrus, kad moteris suprato turinti patį nuostabiausią vyrą iš visų …

Galimi “uždegantys vyriški” pavyzdžiai:

Asadovo “Baladėje apie Neapykantą ir Meilę” paskutinėje scenoje žmona bėga pas vyrą, norėdama apkabint, o jis jai – “nedrįsk!”, ji jam – “kokia aš laiminga, kad tu patikėjai!”, jis žiūri į jos akis ir staiga viską supranta, ir priima ją su didžiausia Meile, nors vos prieš akimirką ją niekino ir nekentė …

Rusų naujametinių filmų serijoj “Ёлки” vyras laukė mylimosios keturiasdešimt metų, kasmet naujų metų išvakarėse ateidamas į Raudonąją Aikštę su gėlių puokšte – ir ji tikrai atėjo …

Anastasijos sūnus Volodia – kai jo tėvas (Vladimiras Megre) pasakė, kad jo būsima mergaitė gali būt ne pati gražiausia, ir net gali jį palikt dėl kažkokių pagundų, Volodia priėmė tai ramiai, ir pasakė – “aš vistiek ja rūpinsiuos, sukursiu tokį rojaus sodą, kuris jos lauks ir kuriame ji atsigaus ir vėl mane pamils” … taigi, tikras vyras neieško “lengvesnių kelių” – viską priima, kaip yra (nesisielodamas ir nekaltindamas kitų) ir pakeičia taip, kaip liepia jam širdis … (protas turi klausyt širdies, o ne atvirkščiai!)

Vladimiras Megre daro viską dėl Anastasijos, nors daug kur jos nesupranta, ir gyvena atskirai …

(čia prašosi ir tokie filosofiniai klausimai, kaip “ką daryt, jei Meilė šeimoje išblėso”? Prisiminkim Anastasijos prosenelį, sukūrusį tokį stiprų idealaus vyro vaizdinį, kad net jo žmona pamilo tą vaizdinį labiau už vyrą … arba kaip Radomiro draugas Varga nesukūrė šeimos, nes visą gyvenimą mylėjo Radomiro žmoną … kaip to išvengti? tokių klausimų vengia daugelis suaugusių – bet todėl juos ir reikia gvildent su vaikais!)

Neigiami antipodai – nepatikimumas, neištikimumas, išdavystė, prisirišimas, noras kontroliuoti, skūpumas …. Kartais ir jie reikalingi – pvz., kai išsiaiškina, kad buvom apgauti – tik kaip atskirti, kada mus apgavo kiti, o kada patys apsigavom? T.y., kada šie antipodai veda į Laimę ir Harmoniją, o kada į skausmą ir naujas apgaules? Dažniausiai tai išsiaiškina per vėlai, kai “šaukštai po pietų”… Čia gali būt verta panagrinėt scenas iš filmo Yes Man – kada sakyti Taip, o kada Ne ?


Kitos energijos. Pvz., Žingeidumas berniukams reiškia Drąsą ir pasiryžimą nugalėt bet kokius sunkumus vardan išsvajoto tikslo. Gi mergaitėms tai greičiau smalsumas ir/ar pasiryžimas išmokt bet kokius mokslus, kad tik į ją mylimasis atkreiptų dėmesį. Prisiminkim, kaip Liubomila kasryt keldavosi prieš auštant, kad tik suspėtų išsimaudyt šaltinio vandenyj (kad būtų gražesnė), mokinosi pažint žoles, kad tik mylimasis išskirtų ją iš kitų…

Viso to rusiškuose aprašymuose nėra – būtent tai mums reikia ir sukurti!


Pasiūlymas – iki Rugsėjo pabaigos kiekvienam INDIVIDUALIAI paruošt pačius ryškiausius gyvenimiškus pavyzdžius, ugdančius sekančias žmogiškas savybes:

Užtikrintumas (tikėjimas, atkaklumas, patikimumas)
Ramybė (“subalansuota Abejonė”)
Vedimas (Vadovavimas, Lyderiavimas)

Kiekviena savybė gali būt kaip kurianti, taip ir griaunanti, todėl reikia iliustruot kuo platesnį jų pasireiškimų spektrą. Svarbiausia skatint tvirtų šeimų kūrimą — todėl pagalvokim, kaip šios savybės turėtų pasireikšti idealaus vyro ir moters paveiksluose. Kaip Vyro Užtikrintumas ir Ramybė padeda Moteriai tapt laiminga? Kaip Moters Užtikrintumas ir Ramybė padeda Vyrui siekt tikslo (t.y., daryt moterį laiminga :-)) ? Kokie konkretūs pavyzdžiai skatina mus visa tai ugdyti savyje? Ar būna situacijų, kai reikalingos griaunančios (“nepilnavertės”) šių energijų išraiškos?

Patartina kiekvienam susirast pavyzdžius INDIVIDUALIAI (ne kolektyviškai), nes tik tokiu būdu užtikrinsim pakankamą požiūrių įvairovę. Rugsėjo pabaigoj suorganizuosim susitikimą, kur apjungsim visus pavyzdžius į “vientisą vaizdinį”. Apie susitikimo vietą ir laiką pranešiu atskirai (kai žinosiu, kada grįšiu ir Rasiejos :-))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *