Pirma pamokėlė apie Nušvitimą

Įvadas: Kas yra Nušvitimas? (Gilesnės tiesos ir esmės suvokimas, pilno vaizdo susidarymas, supratimas ir pamatymas to, ko nematei, priežastingumo įžvelgimas)

Pasakojimas. Atsimenat pasakojimą apie liūtuką, užagusį tarp avių ir maniusį, kad pats yra avis? Kartą avių bandą užpuolė didelis liūtas ir visos avys pabėgo, o mažas liūtukas liko. Liūtas nusivedė liūtuką prie vamndens, kad tas pamatytų, kas jis yra. Kai pamatė, iškart prisiminė ir nušvbito…

Pasakojimas. Senovėje buvo šviesos šalis, kurioje žmonės gyveno gražiai ir laimingai. Tos šalies karalius turėjo du gražius ir protingus vaikus. Kartą karaius ir sako savo vaikams: „Atėjo laikas jums keliauti į kitus kraštus, pamatyt pasaulio, ir parnešti tai, kas jus padarys dar stipresniais ir laimingesniais“. Vaikai susiruošė į kelionę, pakeitė išvaizdą, kad jų nepažintų (nes gi karaliaus vaikai) ir iškeliavo. Po kiek laiko atsidūrė Lėtapėdžių šalyje – ten visi  daro viską lėtai, mąsto lėtai, todėl bijo nepritekliaus, prisigalvojo taisyklių ir įstatymų, nes nebemoka greitai sugalvoti, ir reikalauja, kad visi kiti irgi taip elgtųsi, antraip jiems baudžia. Taigi karaliaus vaikai ėmė elgtis, kaip visi, ir su laiku irgi tapo lėtapėdžiais. Ėmė mąstyt labai lėtai, ir net užmiršo, kas jie patys yra… Taip prabėgo daug metų, kol karalius nesužinojo, kas atsitiko jo vaikams. Tada jis pasiuntė savo ištikimiausią tarną, kad surastų jo vaikus ir primintų, kas jie yra …   Драгоценность Суфийская притча

Aptarimas. Kaip manot, kuo viskas baigėsi?

(Pasiuntinys greitai surado vaikus, ir juos pabudino – papasakojo apie jų tėvus ir laimingą karalystę ir pakvietė namo. Ne iš karto, nes lėtapėdžiai vaikai neprisileido nepažįstamų. Bet pasiuntinys buvo kantrus, o vaikai ne iki galo užmigę, nes vistik karaliaus vaikai. )

Kodėl karalius pasiuntė vaikus į svetimą šalį? Kodėl vaikai užmigo? Kodėl buvo sunku „nubusti“?

Ar vaikai parsinešė tai, kas padarys juos stipresniais ir laimingesniais?

Užmingam tada, kai gyvename ir mąstome lėtai, kai aplink visi lėtapėdžiai ir niekas neįdomu… O pabundame tada, kai gyvename ir mąstome greitai ir „su aistra“,, kai randam savo paskirtį ir talentus, kai  užsidegam kažkuo viskas tampa įdomu…

Pasakojimas apie nušvitusius Buda, Archimedą, …

Aptarimas. Kodėl jie nušvito? (analizavo, domėjosi, užsidegė) Kaip nušvisti mums?

Žaidimas. 0123 = 1;  2345 = 0;  3456 = 1;   6789= ?

(Atsakymas – 4, dešinė lygybės pusė žymi nuliukų, arba uždarų apskritimų skaičių kairėje)

Ką jutot, kai negalėjot rast atsakymo? nežinojimą ir pasimetimą) O kai suradot ar sužinojot? (nušvitimą ir supratimą)

Ką reikėjo padaryt, kad surast atsakymą? (užmiršt, kad skaičiai yra skaičiai!)

Pasakojimas – Нужно Прыгнуть. Mokytojas aiškino: „Užmiršk apie savo praeitį, tada nušvisi“. Mokinys atsakė: „Aš taip ir darau, tik palaipsniui“. Mokytojas: „Palaipsniui galima tik augti. Gi nušvitimas – staigus. Mažais žingsneliais prarajos neįveiksi – prarają gali tik peršokti vienu dideliu šuoliu! “

Nušvisti – reiškia padaryti „mąstymo šuolį“ – į viską pažvelgt visiškai kitaip, nei iki šiol

Kaip šito pasiekt?

Pasakojimas. Žmogus susiruošė žvejot. Kol ruošė meškerę, kabliukas įsikirto jam įranką – ir taip stipriai, kad net ašaros ištryško. Šiap ne taip ištraukė kabliuką. O kai atsitokėjo nuo skausmo, staiga pagalvojo, kad žuviai dar daugiau skauda, nes jai kabliukas įsikerta įburną… Ir taip aiškiai jis pajuto žuvies skausmą, kad iškart sulaužė meškerę ir daugiau niekad nebežvejojo…

Aptarimas. Kas padėjo žmogui nušvisti? Kodėl anksčiau jis žvejojo, o dabar sulaužė meškerę?

Fizinis skausmas – priešpaskutinis perspėjimas, po kurio seka tik nusivylimas ir mirtis, arba dar didesnis – dvasinis – skausmas, kuris gali būt baisesnis už mirtį … Vienintelis būdas šito išvengt – treniruot gebėjimą „praregėti, pabusti, nušvisti“

Kaip treniruot gebėjimą „praregėti ir nušvisti“? (Užsidegti kažkokia veikla, nes užsidegimas ir duoda nušvitimą; Lavint protą ir jausmus – „revoliucija daroma kasdien pro truputį“)

Kaip lavinti protą ir jausmus? (spręst uždavinius, …)

Žaidimas – Pasakojimas. Три мудреца вступили в спор: кто из троих более мудр? Спор помог решить случайный прохожий, предложивший испытание. „Вы видите у меня, – сказал он,- пять колпаков: три черных и два белых. Закройте глаза.“ С этими словами он надел каждому по черному колпаку, а два белых спрятал в мешок.“Можете открыть глаза, – сказал прохожий. – Кто угадает какого цвета колпак украшает его голову, тот вправе считать себя самым мудрым.“ Долго сидели мудрецы, глядя друг на друга… Наконец один воскликнул: „На мне черный!“ Как он догадался? – Три мудреца. Из рассказов об «озарении»

(Мудрец рассуждал так: “ Я вижу перед собой два черных колпака. Предположим, что на мне белый. Тогда второй мудрец, видя перед собой черный и белый колпаки, должен рассуждать так: “ Если бы на мне был тоже белый колпак, то третий сразу догадался бы и заявил, что у него черный. Но он молчит, значит, на мне не белый, а черный.“ А так как второй не говорит этого, значит, на мне тоже черный“. )

Daugiau panašių matematinių žaidimų – в книге Кордемский Б.А.  Математическая Смекалка

Kuo skiriasi Nušvitimas nuo Žinojimo? (Nušvitimas atveria „Didesnę Tiesą“, o Žinojimas  tvirtina, kad tą Tiesą jau žinom … abu reikalingi, nes Tiesa neturi galo – už kiekvienos Didelės Tiesos slypi dar didesnė…)

Žaidimas. Suraskite Didesnę Tiesą. Pvz. Mokytojas pasako: „Žmogui bloga, nes jį skriaudžia“. Vaikai pratęsia: „Žmogų skriaudžia, nes jis pats kažką nuskriaudė – kaip elgiesi su kitais, taip ir kiti elgiasi su tavim“ arba „nes jis tiki, kad jį turi skriausti – kaip mąstai, taip ir gyveni“.

Sudėtingesnė varijacija – įrodyti, kad žmogus mąsto dėl to, kad jis gražus:  „Žmogus mąsto, nes bendrauja; bendrauja, nes patinka; patikimas yra abipusis, reiškia – viens kitam gražūs“

Debesys yra gyvos būtybės: „Debesų formą apsprendžia dulkelės, ant kurių kondensuojasi vanduo – gi dulkelių išsidėstymas apsprendžiamas magnetinių laukų linijų, atspindinčių įvairius „minčių vaizdinius“ – lengva įsitikinti, kad debesys keičia formą, priklausomai nuo to, kokią formą mes jiems norim mintimis suteikti – kai žmogus nesikiša, tas formas jiems suteikia nematomos būtybės, senovės kultūrose vadinamos silfais“

Jei žmogus peršalo ir susirgo, vaistų jam nereikia, nes peršalimas – tai valymasis, atsikratymas nuo  gleivių („snarglių“), blogų bakterijų (aukšta temperatūra)  ir kitų nuodingu medžiagų nuodingų (prakaitavimas)

Tokiu būdu galima įrodyt „ką tik nori“, bet tame ir yra didžioji išmintis – viskas yra tiesa, tik kiekvienas pasirenka tą Tiesą, kuri jam tinkamiausia…  Kuo tiki, taip ir gyveni… jei tiki, kad viskas gyva, tada gyveni, kaip pasakoj. O jei tiki, kad viskas negyva, tada gyveni, kaip kapinėse

Šis žaidimas primena Sokrato ginčą su mokiniu Eufidemu, ir aplamai su visais sofistais, tvirtinusiais, kad egzistuoja „objektyvi ir nekintama realybė“. Sokratas tvirtino: „aš žinau, kad nežinau, bet kiti ir šito nežino“ ir „pažink save, ir pažinsi pasaulį“ – t.y. visi atsakymai yra mumyse, tereikia suformuluoti teisingus klausimus, ir su laiku gausi atitinkamus atsakymus. T.y., visa išmintis yra sugebėjime kelti teisingus klausimus

Kitaip tariant, išminčius žno, kad nežino, o kvailys manosi viską žinąs. Išminčius siekia ne žinių, o Didesnės Tiesos Suvokimo … ir šitas suvokimas dažniausiai ateina ne iš vadovėlių, o iš Širdies arba Gamtos …

Nušvitimas gali būt ir niekšiškas:

Pasakojimas apie Kratijų, kuris sugalvojo pinigus, kad pavergti visus žmones (iš Anastasijos)

Antra pamokėlė apie Nušvitimą


Užsidegimas + Nušvitimas = Supratimas, Žinojimas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *