Pamokėlė apie Lyderiavimą

Įvadas. Kaip manot, kas yra vadovavimas, lyderiavimas? (sugebėjimas vesti paskui save kitus)

Pasakojimas apie indėnų (varba kokį nors kitą) vadą

Aptarimas. Kodėl pagrindinis herojus tapo vadu? Kokiomis savybėmis jis pasižymi? Ar būtinai jis stipriausias, vikriausias, protingiausias? Kas iš jūsų galėtų (norėtų) tapt vadu?

Paaiškinimas. Sugebėjimas vesti kitus prasideda nuo sugebėjimo pačiam tinkamai elgtis. Vado savybės priklauso nuo aplinkinių vertybių – žmonės seka paskui „gerbiamiausius“ – bet visais atvejais jos įjungia asmeninį Žavumą, Užtikrintumą, Ramumą. Būna ir išimčių (pvz. Hitleris), bet dažniausia juos išsirenka ne patys žmonės, o kažkas kitas (pvz., bankininkai), parenkatmntys „valdomus“ (ir atitinkamai, nestabilius) tipažus …

Žaidimas. Vaikai pasiskirsto komandomis (po kelis), kiekviena komanda išsirenka vadą(burtų keliu). Mokytojas vadams pasako užduotį (pvz., iš tam tikro skaičiaus detalių ar parankių priemonių pastatyti namą, jei lauke – užkurti laužą, ir pan.). Vadas su komandos pagalba įgivendina.  Galimi varijantai – komandos nariams draudžiama kalbėti (išskyrus vadui), vadui draudžiama kalbėti, vadui leidžiama kalbėti, bet draudžiama pačiam įgyvendinti užduotį (statyti namą), ir t.t. Galima organizuot varžybas –  kuri komanda atliks užduotį greičiau, arba per duotą laiką kokybiškiau. Paskui kiekviena komanda išsirenka naują vadą (kad kiekvienas gautų pavadovaut) ir gauna naują užduotį.

Aptarimas. Ar buvo lengva vadovaut? Ar buvo lengva suprast, ko vadas nori? Ar jautėtės ramūs ir užtikrinti? Ko reikia, kad būtų daugiau užtikrintumo? (aiškaus plano)

Pasakojimas. Kartą karvedys su armija ėjo į mūšį. Jų priešas buvo žymiai gausesnis, todėl prieš mūšį karvedys užėjo į šventvietę pasimelst. Paskui atsisuko į karius ir garsiai pareiškė – man dievai liepė mesti monetą – jei iškris herbas, tada laimėsim, jei pinigas – geriau net neit į mūšį… Imetė monetą, ir iškrito herbas. Kariai puolė į mūšį ir lengvai nugalėjo. Po mūšio karvedžio padėjėjas pasakė – Kai dievai mūsų pusėj, tai ir kautis lengva. Tai išgirdęs karvedys parodė savo monetą – abejose pusėse buvo herbas …

Aptarimas. Kodėl mažesnė armija nugalėjo didesnę? Ar galit prisimint panašų nutikimą iš savo gyvenimo? Kada tokios gudrybės pateisinamos, o kada ne?

Paaiškinimas. iš esmės klausiama, kada tikslas pateisina priemones …  Gyevime svarbu ne tik pasiekt tikslo, bet ir siekt jo dorais būdais. Vyriškas pradas stumia mus link greito tikslo siekimo, moteriškas pradas – link subtilaus kelio. Teisingas tikslas tas, kurio siekimas irgi teisingas

Pasakojimas apie drakoną: Drakonas nugalėtas – tegyvuoja naujas drakonas!
Drakonas Multiplikacinis ( animacinis) filmas. 1961 m.

Aptarimas. Kodėl drakono nugalėtojas tapo drakonu? Ar galit prisimint iš savo gyvenimo, kai grubus tikslo siekimas pakeitė patį tikslą? (Pvz., norėjo padaryt gerą, bet elgėsi taip grubiai ar nerangiai, kad viską sugadino…)

Paaiškinimas. Šis reiškinys ypač dažnas suaugusių gyvenime. Priemonės įtakoja tikslą – pvz., komunistai siekė gražių tikslų, bet grubiomis priemonėmis, todėl pats tikslas irgi tapo grubus. Nepriklausoma Lietuva irgi pakartojo šią klaidą – prievartiniai įstatymai padarė žmones valstybės tarnais, nors turėtų būt atvirkščiai – valstybė turi tarnaut žmonėms … Drakoniškos priemonės daro žmones drakonais …

Klausimai apgalvojimui namuose. Kaip turi elgtis tikras vadas, jei priešas grubus ir piktas?  Kitaip tariant – kaip pasiekti, kad visuomenė taptų žmogiškesnė?


Ramumas + Užtikrintumas = Lyderiavimas
Pamokėlės, ugdančios Dorovę

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *