Daugiaženkliai Skaičiai

Mėlyni rutuliukai žymi vienetus, žali – dešimtis. Surinkit rutuliukus, žyminčius “54” (penki žali, keturi mėlyni).

Užduotį pasunkinam: raudoni rutuliukia žymi šimtus. Kiek bus “239”?

Dar pasunkinam: geltoni – tūkstančius. ; ir t.t. kol užtenka spalvų

Sudėtis ir Atimtis

Prie 43 pridėkit 97 (3 + 7 mėlyni duoda vieną žalią, 1 + 4 + 9 žali duoda vieną raudoną ir keturis žalius). Iš 3417 atimkit 1874 …

(Paįvairinimui, skirtingos spalvos taippat gali žymėt valandas ir minutes, sieksnius ir pėdas, ir t.t.)

Daugyba ir Dalyba

Penki vaikai gauna po šešis rutuliukus – kiek iš viso rutuliukų? Dvidešimt rutuliukų padalinam keturiems vaikams – po kiek teks kiekvienam? Septyniolika rutuliukų padalinam trims vaikams – po kiek teks kiekvienam? Kodėl du rutuliukai liko ir ką su jais daryt?

Daugybos lentelė – duotą skaičių nuosekliai pridedam prie savęs, pvz.: 7+7=14; 17+7=21; 21+7=28; … Visus rezultatus pateikiam dvispalviais rutuliukais (viena spalva vienetams, kita dešimtims)

Dauginimas dalimis (skaidant į vienetus, dešimtis, ir t.t.) – 47 padauginkit iš 4 (7 x 4 mėlyni + 4 x 4 žali duoda 1 raudoną + 8 žalius + 8 mėlynus). 345 padalinkit iš 5 (dalinam atskirai šimtus, dešimtis, vienetus)

74 x 10 = ? (7 žali tampa raudonais, 4 mėlyni – žaliais)

75 x 24 = ? (75 padauginam iš 10, paskui iš 2, ir pridedam prie 75 x 4)

Šiuos užsiėmimus gerai kombinuot su populiariu Prime Climb žaidimu

Kaip apsieit su daugiaženklių dalyba? Pvz., 384 padalint iš 32 – negi skirstyt į 32 krūveles?


Pamokėlės su Rutuliukais

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *