Komandiniai Žaidimai

Susiklausymo žaidimai:

Persikėlimas per nuodingą voratinklį.  Tarp medžių suraizgoma virvė, pro kurios tarpus turi pralįst visa komanda (po vieną), nepaliesdama nei vieno medžio ir nei vienos virvės. Voratinklis suraizgomas pakankamai aukštai (vieno – dviejų metrų aukštyje), taip kad pralįst įmanoma tik su kitų draugų pagalba

Ėjimas dviem lentom. Šalimais (paraleliai viena kitai) pastatomis dvi lentos, ant kurių sulipa visa komanda „žąsele“ (visų kairė koja ant vienos lentos, dešinė ant kitos). Geriau, jei lentos ne per daug ilgos, taip kad visi stovi susigrūdę. Pirmas ir paskutinis rankoje laiko virvę, kurios galai pririšti prie lentų. Užduotis – visiems kartu nueit dešimt-dvidešimt metrų per kuo trumpesnę laiko atkarpą. Esmė tame, kad taip eiti įmanoma, tik kai visi kartu (sinchroniškai) kelia duotą (dešinę arba kairę) koją. Jei bent vienas apsižioplina, visa komanda stovi vietoj. O jei stovi susigrūdę, tai dar ir lengva nukristi

Ėjimas platėjančiais kanatais. Nuo medžio įtempami du kanatai, tarp kurių atstumas vis didėja. Ant kiekvieno kanato atsistoja po žmogų, viens į kitą, susikabina rankomis (geriau rankas iškelt aukštai virš galovos), ir eina šonu link tos pusės, kur atstumas tarp kanatų vis didėja. Užduotis – nueit kuo toliau, kur atstumas tarp kanatų pats didžiausias. Kad to pasiekt, reikia pasitikėt vienas kitu ir nebijot krist ant viens kito. Dažniausiai žmonės bijo pasitikėt partneriu ir bando balansuot patys, bet kadangi atstumas tarp kanatų greitai didėja, todėl paprasčiausia nukrenta ant žemės…

Ėjimas per rąstą. Ant (apvalaus) rąsto sustoja visa komanda (kuo glaudžiau). Atstumai tarp žmonių kuo mažesni, taip kad tarp jų kojų beveik nėra laisvos vietos. Užduotis – kiekvienam paeiliui pereit iš vieno galo į kitą. Jei bent vienas nukrenta (paliečia žemę), visi eina iš naujo

Šulinio statymas. Ant žemės apibrėžiama maža sala, į kurią sulipa visa komanda. Kiekvienas rankoje laiko po trumpa (~40 cm)  pagaliuką. Už pusantro-dviejų metrų nuo salos krašto pažymima vieta, aplink kurią visi turi sudėt savo pagaliukus, taip kad gautųsi šulinys. Kiekvienas turi padėt savo pagaliuką pats. Atstumas iki šulinio toks, kad teisingai padėti pagaliukus įmanoma tik su draugų pagalba (kai vienas laiko už juosmens, o kitas už laisvos rankos).

Kritimas aukštielninkai. Ant aukštos pakylos (~2 metrai nuo žemės) užlipa žmogus, o už jo nugaros ant žemės stovi draugai, pasiruošę jį sugaut. Užduotis – kuo gražiau nukrist aukštielninkai ant nugaros, išsitempus, kaip styga. Saugumo labui patartinos sekančios priemonės. Gaudančius žmones į vietas sustato tas, kurį jie gaudys. Kai visi sustatyti, žmogus užlipa ant pakylos, pasisuka nugara į gaudančiuosius, atsistoja tiesiai, rankas kryžmiškai prispaudžia prie krūtinės (geriau, jei ištiestas į priekį rankas išverčia plaštakom į išorę, paskui rankas sukryžiuoja, taip kad plaštakos susikabina, ir sukabintas plaštakas išverčia pro apačią į priekį, taip, kad rankos gaunasi prispaustos prie krūtinės, o plaštakos sukabintos), įtempia užpakalio sėdmenis, ir garsiai klausia: „komanda pasiruošus?“ Komanda atsako: „pasiruošus!“ Žmogus: „Krentu!“ Komanda: „Krisk!“ Ir tik tada krenta (aukštielninkai)

Rast daiktą pagal komandas. Vienam žaidėjui užrišamos akys, vedantysis paslepia kur nors daiktą (pvz, šaliką pririša aukštai ant medžio šakos), o „aklasis“ žaidėjas turi surast tą daiktą pagal komandos nurodymus. Komanda gali pasakyt tik septynis žodžius (pvz. pirmyn, į dešinę, aukštyn, stok, …).

Šito žaidimo variacija – ant žemės nupiešiamas labirintas, per kurį (nekliudant krašto) turi praeit žaidėjas užrištomis akimis pagal komandos duodamus nurodymus

Apverst kilimą. Komanda sustoja ant kilimo (medžiagos gabalo). Užduotis – nuo kilimo nenulipant, apverst jį. Kuo mažesnis kilimas, tuo sunkiau

Perritint žaidėjus. Visi sugula ant žemės kuo arčiau viens kito (susiglaudę šonais). Skersai ant visį atsigula vienas žaidėjas. Komanda ritasi į vieną pusę, tokiu būdu perridendama tą žaidėją į kitą kraštą. Užduotis kuo greičiau perrident visus žaidėjus, arba kuo greičiau pasiekt finišo liniją

Фото из зарницы в Ведруссии

Daugiau žaidimų:

Игра красное и черное правила
Квест для детей своими руками
Сценарии военных квестов


Estafetės:

Šuoliavimas maišuose, bėgimas atbulom, bėgimas ant rankų (kojas laiko partneris), bėgimas, nešant kitą ant kupros, neštuvuose, stumiant karutį… judėjimas kūlversčiais, kūlversčiais poromis (kiekvienas įsikimba į kito kojas prie kulkšniukų)

Visi susėda ant žemės „žąsele“ kuo arčiau viens kito (užpakalis priekinio beveik remiasi į tarpkojį užpakalinio), kiekvienos komandos priekyje pilnas kibiras vandens ir skuduras, užpakalyj – tuščias kibiras. Užduotis – kuo greičiau pernešant šlapią skudurą (virš galvų!) pernešt vandenį iš pilno kibiro į tuščią

Kitos varžybos: kanato traukimas, kvadratas, futbolas, krepšinis, …

Kiti žaidimai