Antra pamokėlė: Susikaupimas ir Įsitempimas

Įvadas: Kaip atskirt Susikaupimą nuo Įsitempimo? (Susikaupęs padeda siekt tikslo sau ir aplinkiniams, o Įsitempęs tik stingdo save ir aplinkinius)

Pasakojimas.  Kartą Indijoj pas vieną išminčių buvo labai aukšto luomo mokinys. Jis atsimokė kelis metus ir galiausiai išminčius jam sako: „Išmokinau tave visko, ko galėjau, daugiau tau čia nėra ką veikti. Bet, prieš grįždamas namo, dar užeik pas mano draugą Radžą, jis tau duos paskutinę pamoką. Jei išlaikysi jo egzaminą, galėsi valdyti savo šalį“. Jaunuolis susiraukė, nes tas Radža buvo žemesnio luomo, nei jis pats, bet nieko nepasakė. Kelias pas radžą buvo ilgas ir sunkus, reikėjo pėsčiom įveikt tankų mišką, brautis per tankius brūzgynus, o paskui dar kopti kalnais. Kai pasiekė radžos pilį, jau buvo tamsu. Mokinys buvo labai pavargęs ir norėjo miegot, bet radžos pilyje vyko neregėtas balius. Stalai lūžo nuo valgių, aplink liejosi vynas ir sukinėjosi pusnuogės gražuolės. Mokinys tik sugriežė dantimis ir pagalvojo: „Ko tas Radža gali manęs išmokint? Jis viską daro atvirkščiai – vietoj to, kad gyventų kukliai, kelia didžiaqusią balių, pats gyvena didelėj pily, aplink tiek vsokių pagundų…“ Radža gražiai priėmė mokinį, pavalgydino ir nuvedė miegot. Bet kai mokinys atsigulė į lovą, staiga virš savęs pamatė kabantį sunkų kardą, pakabintą ant labai plono plauko… Nors labai norėjo miegot, bet nesugebėjo akių sumerkt – vis bijojo, kad kardas gali nukrist… Ryte Radža klausia: „Kaip miegojai?“ Mokinys tik atšovė: „Radža, negana to, kad vakar iškėlei didžiausią puotą, nors žinojai, kad aš esu davęs kuklaus gyvenimo įžadus, paskui dar ir mane, savo didįjį svečią, paguldei į lovą, virš kurios kabo aštrus kardas!“ O Radža atsakė: „Visa tai dariau tik dėl tavęs. Puota ir kardas – tai vienu metu ir pamoka, ir egzaminas. Lengva būt atsipalaidavus, kai aplink nėra pagundų, ir susikaupus, kai aplink vien pavojai. Bet gyvenime dažnai būna atvirkščiai. Vakar tau reikėjo likt susikaupus, kai aplink vyko balius ir buvo pila pagundų. O paskui reikėjo atsipalaiduot, kai virš tavęs kabojo aštrus kardas ant ploniausio plauko. Bet visą tą laiką tu buvai įsitempęs, it styga, todėl puotos metu nesugebėjai tinkamai bendraut su aplinkiniais, o naktį nesugebėjai užmigt, nors buvai labai pavargęs. Matau, kad paskutinio egzamino tu neišlaikei, todėl valdyt kitus žmones dar tau ankstoka“

 


Laisvumas + Susikaupimas = Nepriekaištingumas