Antra pamokėlė: Euforija

Įvadas: Kuo skiriasi Džiaugsmas nuo Euforijos?

(Džiaugsmas – tai sąmoningas jausmų pokalbis su pasauliu, po kurio Pasaulis išpildo tavo dar vieną norą, o Euforija – tai jausmų nevaldymas, po kurio seka nusivylimas ir nelaimė)

Pasakojimas. Vėlyvą rudenį mažas paukščiukas skrido į pietus, kad peržiemot. Pūtė žvarbus vėjas, paukščiukas sušalo ir nukrito ant žemės į didelį lauką. Kol ji gulėjo, pro šalį ėjo karvė ir paukščiuką apkakojo.  Paukščiukas guli po šiltu karvės blynu ir staiga suprato, kad jam jau visai nešalta. Paukščiukui pasidarė taip gera, kad net užgiedojo iš džiaugsmo. Pro šalį bėgo katė, išgirdo paukščiuko čirškimą ir suvalgė jį. Moralė tokia: 1) Ne kiekvienas, kuris jus apdaerghė, yra jūsų priešas; 2) ne kiekvienas, kuris jus ištraukė iš štūdo, yra jūsų draugas; 3) kai jums šilta ir patogu, laikykit burną užčiauptą – skirkit jėgas geriems darbams, o ne tuštiems pasilinksminimams arba plepalams – Притча О Птичке

Aptarimas. Ką reiškia paskurinis pasakymas: „kai jums šilta ir patogu, laikykit burną užčiauptą?”