Dorovinio Ugdymo ir Miškotyros Centras?

Ieškom idėjų, kaip paversti mūsų kuriamą Varniškių Ekogyvenvietę  (35 km nuo Vilniaus) į “kažką visiems įdomaus ir prasmingo”. Pradinės idėjos tokios:

1. “Dorovinės Miškotyros Centras”, konsoliduojantis praktinę, teorinę ir meninę-mitologinę, medžiagą apie medžių ir miškų, kaip mąstančių būtybių, psichologiją, jų įtaką visuomenės gerovei ir dorovei (“Šventieji Miškai”), praktinius dykviečiu “atmiškinimo” ir maksimalios bioįvairovės atkūrimo būdus, ir sudarantis prielaidas, kad ateityje “praktinė miškininkystė” apsivienytų su “doroviniu ugdymu”, “protėvių kultūros gaivinimu”, “žaliąja urbanistika”, ir pan:

Vartai į pasakų ir protėvių pasaulį
Miškai ir Emocinis Fonas
Gyvasmiskas.lt
How Trees Talk
Plants are Conscious
Священные Рощи
Forest Spirits
BIGGEST Trees in the World

2. Praktiniai pelkių tyrimai: kokius medžius ir krūmus pelkėse sodinti (pelkiniai kiparisai, ąžuolai, riešutmedžiai,…), pelkių “muzikos terapija”, “pasakų misterijos”, kiti naturalūs pelkių “kultivavimo” būdai, ornitologija, vaistažolės, …

Swamp Ecology
Swamp Sounds
Swamp Witch- Jim Stafford
Swamp Music

3. Botaniniai sodai, retųjų adaptuojamų augalų medelynas (bioįvairovės atkūrimui), bitininkystė, ir pan.

4. Urbanistinis Dizainas (idėja  Tomo Butkaus)  – kaip pagyvint miestų gyvenimą (apželdinimai ir kt idėjos, kurias reiktų papildyt)

Sustainable Living
Green Urbanism

5. Dvasinio (Dorovinio) Ugdymo ir Pramogų Parkas. Miške padarom dvyliką aikštelių atitinkančių pagrindines dorovines savybes, “užpildytas” atitinkamais vaizdiniais (padedančiais “įsijaust” į reikiamas būsenas), žaidimais, dvasinėm praktikom (nuo “trumpų” iki “ilgalaikių”, pvz tikslinės meditacijos, vipasana, retritai, …). Akmenų labirintai, medžiai-simboliai, ir pan. Vaikams tai gali būt daugiau pramogų (pvz., kabantys tinklai), suaugusiems – kažkas panašaus į “komandinius žaidimus” arba “individualų koučingą”. Visa tai surišta su Nauja Pausaulėžiūra, padedančia “įsikvėpt” gilersniam pasaulio pažinimui ir aktyvesniai gyvensenai.

6. Dorovinės medžiagos kūrimas – naudinga ne tik aukščiau minėtam Pramogų Centrui, bet ir bendrai mokyklos programai. Visa tai galima apjungt su stalo žaidimų kūryba:

Žaidimų Kūrimas
Gyva Matematika
Jausmų Lavinimas

7. Tiksliųjų mokslų sąryšis su jausminiu pasauliu – naudingas kaip aukštesniųjų klasių mokymo programoms, taip ir bendram “visuomenės švietimui”:

Ar Materija Gyva?
Nauja Pasaulėžiūra
Progresyvios Teorijos
Живое Мироздание
Учебная Программа
Интересные Теории

Kas turit daugiau idėjų – parašykit!


Vietovė:  35 km nuo Vilniaus (link Molėtų) esam nupirkę keliasdešimt Ha žemės, kurioje suformuoti  48 sklypai po ~1 Ha (tinkami ūkininkų sodyboms, bendras sklypų planas). Aplink yra pelkių ir miško. Artimiausiu laiku aiškinsimės dėl kelių tiesimo. Vieną sklypą paskirsim bendruomenėms reikmėms, o kitus parduosim suinetersuotiems žmonėms, norintiems užsiimt “visuotinai naudinga” (panašia į aukščiau išvardintas) veikla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *