Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas

Pristatau žmogaus pergyvenimų ir charakterio savybių atlasą, galintį padėti išsiaiškint savo “psichologinį gerbūvį”: Jausmų Atlasas. Tai tik pradinis varijantas, kurį dar reikia tobulinti – įsitikinti, kad visi pavadinimai teisingi, t.y. atspindi kuo natūralesnę pergyvenimų raidą “visomis įmanomomis kryptymis”.   Continue reading “Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas”

Jausminių Energijų Aprašymai

Pristatau naują brošiūrą (kol kas tik rusų kalba) – Моральные Качества Подробней. Ypač įdomi antro skyriaus medžiaga (Двоякое Единение Энергий), kur kiekvienai moralinei savybei pateikiama “genezinė” schema su “raktiniais” klausimais ir  trumpais mokomosios medžiagos aprašymais. Ryšium su tuo pradėjom kurti pamokėles, ugdančias Dorovę

Pakeiskime LR Švietimo Įstatymą

Šiandien LR yra viena iš nedaugelio ES šalių, reikalaujančių, kad visi vaikai, gyvenantys jos teritorijoj, lankytų “akredituotas” (valstybines ir/ar privačias) mokyklas. Išimtys sudaromos, tik gavus Vaikų teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją, kas reiklauja iš tėvų nemažo pasiryžimo ir atkaklumo. Čia išdėstau savo argumentus dėl šio įstatymo pakeitimo – kad vaikai galėtų nelankyti jokių mokyklų (t.y., kad būtų įteisinta Nuotolinio Mokymo galimybė be jokių rekomendacijų): Continue reading “Pakeiskime LR Švietimo Įstatymą”