Kuriam filmukus

Trumpi filmukai su naujos pasaulėžiūros ir mokyklos programos pristatymu – skirti “galvojantiems žmonėms”, sugebantiems priimt informaciją, net jei ji atrodo “ne visai suprantama”,  “be įrodymų” ar “netiksli”. Svarbiausia dažiūrėti visus filmukus iki galo, kad susidaryt bendrą vaizdinį – suprast, koks neįtikėtinai gražus Pasaulis! Continue reading “Kuriam filmukus”

“Neharmoningas” Pasaulis

Kas atsitinka, kai žmonės atsiduoda neharmoningoms energijoms? Kažkuri viena energija pradeda dominuoti, pajungdama likusias egoistiniams tikslams. Dažniausiai tai Tuščiagarbiškumas, paverčiantis  žmones “visažinais”, tautas – “išskirtinėmis”, o  civilizaciją – “antgamtine”. Kaip Orvelio romane  1984-tieji. Čia renkam medžiagą, iliustruojančią didžiausias tokias grimasas ir būdus, kaip jas “ištaisyti”. Continue reading ““Neharmoningas” Pasaulis”

Kviečiam atvažiuoti!

Kviečiam atvažiuoti žmones, norinčius pasigilinti į save, atsakyti į gilesnius būties klausimus.  Mūsų vietovė – puiki vieta meditacinėms praktikoms, atsiribojimui nuo miesto triukšmo ir patogumų, pasinėrimui į natūralią aplinką, harmoningai derinančią Giliamintiškumo ir Džiaugsmingumo energijas! Continue reading “Kviečiam atvažiuoti!”

Protas, Erdvė, Intelektas

Čia parodoma, kaip Protas susijęs su Erdve ir Intelektu: protas-erdve-intelektas. Esmė tame, kad tos pačios moralinės savybės, kurios sudaro protą, taipogi sukuria ir fizikinę Erdvę. Pastaroji aprašoma aukštesnio rango Fibonačio skaičiais, bylojančiais, kad kad egzistuoja 12 erdvės lygmenų, atitinkančių 12 skirtingų pasaulių (nuo elementarių dalelių iki visos Visatos) Continue reading “Protas, Erdvė, Intelektas”