Kompleksinis Mąstymas ir Vilkanastrų Liepa

Puikus pavyzdys, kaip “Pikto Genijaus” Protas nesutaria su Širdimi (žr Apie Mąstymo Prigimtį): Druskininkų savivaldybės karas prieš šimtametę liepą, prisidengiant  būtinybe tiesti kelią, kuriam ta liepa gali ir netrukdyti (jei susiaurint kelio apsaugos zoną), tačiau mero užsispyrimas ir lankstumo stoka paverčia situaciją į binarinį pasirinkimą: arba kelias, arba liepa. Alternatyva – kompleksinis mąstymas, nutiesiant kelią ir išsaugant liepą, ugdant pagarbą medžiams ir vieni kitiems, ir tokiu būdu sudarant prielaidas gražesnės ateities kūrybai.  Continue reading “Kompleksinis Mąstymas ir Vilkanastrų Liepa”

Trigonometrija – Mokslas apie Žmonių Santykius

Kaip “atgaivinti” trigonometriją, kad ji taptų visiems įdomi ir naudinga? Parodyt, kad ji atspindi mūsų vidinio pasaulio dėsningumus ir apsprendžia tarpusavio santykius! Kiekvienas daugiakampis – tai mūsų jausmų ir minčių rezginys, atspindintis mūsų savijautą ir ateities įvykius.  Continue reading “Trigonometrija – Mokslas apie Žmonių Santykius”

Apie Mąstymo Prigimtį

Pateikiamas matematinis modelis, parodantis, kad egzistuoja du skirtingi mąstymo būdai – formalinė logika ir kompleksinė („daugiamatė“) logika, arba “Širdies mąstymas”. Abu mąstymai turi būt subalansuoti, antraip žmogus tampa “silpnavaliu vartotoju” ir/ar “piktu genijum”, transformuojančiu harmoningą (Dievišką) realybę į „technogeninį formalizmą“. Continue reading “Apie Mąstymo Prigimtį”