Kas yra Vyras Moteriai

Mylimas Vyras moteriai – it Dievas Tėvas, aukščiausias autoritetas, vedantis ją dvasinio tobulėjimo keliu; taippat – ir sūnus, kuriuo reikia visapusiškai rūpintis ir palaikyti. Tam ir duotas moteriai rūpestingumas – atjautos ir kantrybės gražiausdias derinys – kad ji rūpintūsi savo vyru, kaip kūdikiu. Tik tokia moteris sugebės būt idealia mama, kuri pirmiausiai pasirūpina savo vyru!